SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o odnětí oprávnění k využívání čísel 906 AB0 005, 906 AB7 777 čj. ČTÚ‑27583/2018‑610, ve znění rozhodnutí čj. ČTÚ‑4042/2019‑610, čj. ČTÚ-18193/2019‑610, čj. ČTÚ-7414/2020‑610, čj. ČTÚ‑21620/2022‑610, čj. ČTÚ‑55418/2022‑610, držitele oprávnění: Quantcom, a.s., se sídlem Křižíkova 237/36a, Karlín, 18600 Praha 8, IČO 281 75 492.

čj. ČTÚ-40196/2023-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top