SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o odnětí oprávnění k využívání čísla 909 AB4 550 čj. ČTÚ‑8 397/2013‑610, ve znění rozhodnutí čj. ČTÚ‑87 143/2013‑610, čj. ČTÚ‑42 181/2014‑610, čj. ČTÚ‑60 518/2014‑610, čj. ČTÚ‑4 814/2017‑610, čj. ČTÚ‑66 151/2018‑610, držitele oprávnění: Airtoy a.s., se sídlem Sokolovská 131/86, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 261 44 085.

čj. ČTÚ-15 668/2019-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top