SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o odnětí oprávnění k využívání čísla 906 AB0 600 čj. ČTÚ‑34 742/2016‑610 držitele oprávnění: Vědmy s.r.o., se sídlem Kyselova 1185/2, Kobylisy, 182 00 Praha 8, IČO 049 37 961.

čj. ČTÚ-20 786/2019-610/II. vyř.
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top