SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o odnětí oprávnění k využívání čísla 909 AB4 540 čj. 135 726/2010‑610, ve znění rozhodnutí čj. 135 726/2010‑610/II. vyř., čj. ČTÚ‑61 713/2013‑610, čj. ČTÚ‑80 663/2015‑610, čj. ČTÚ‑25 709/2017‑610, držitele oprávnění: Dial Telecom, a.s., se sídlem Křižíkova 237/36a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 281 75 492.

čj. ČTÚ-7 417/2020-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top