SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o odnětí oprávnění k využívání čísla 14 111 čj. ČTÚ‑36 919/2018‑610/II. vyř. držitele oprávnění: VB INNOVATION a.s., se sídlem Smilova 391, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO 241 60 695.

čj. ČTÚ-17 706/2020-610/II. vyř.
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top