SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o odnětí oprávnění k využívání čísla 841 414 141 čj. 20 095/2004‑610, ve znění rozhodnutí čj. 24 417/2005‑610, čj. 85 447/2007‑610, čj. 106 203/2009‑610, čj. ČTÚ‑45 074/2014‑610, čj. ČTÚ‑61 297/2014‑610, čj. ČTÚ‑44 532/2019‑610, držitele oprávnění: O2 Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 14000 Praha 4, IČO 601 93 336.

čj. ČTÚ-48 901/2021-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top