SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o odnětí oprávnění k využívání čísla 844 148 148 čj. 27 091/2005‑610, ve znění rozhodnutí čj. 85 423/2007‑610, čj. 134 186/2010‑610, čj. ČTÚ-69 777/2015‑610, čj. ČTÚ‑51 025/2020‑610, držitele oprávnění: O2 Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 14000 Praha 4, IČO 601 93 336.

čj. ČTÚ-48 896/2021-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top