SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o odnětí oprávnění k využívání čísla 909 AB9 099 čj. ČTÚ‑44 364/2013‑610, ve znění rozhodnutí čj. ČTÚ‑62 417/2018‑610, držitele oprávnění: Advanced Telecom Services, s.r.o., se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, 10000 Praha 10, IČO 276 35 007.

čj. ČTÚ-1 177/2022-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top