SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o odnětí oprávnění k využívání čísla 971 103 311 čj. 113512/1999‑610, ve znění rozhodnutí čj. 29062/2004‑610, čj. 24295/2005‑610, čj. 118150/2010‑610, čj. ČTÚ‑67825/2015‑610, čj. ČTÚ‑51016/2020‑610, držitele oprávnění: O2 Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Michle, 14000 Praha 4, IČO 601 93 336.

čj. ČTÚ-53738/2022-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top