SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o odnětí oprávnění k využívání čísla 1214 čj. ČTÚ-60606/2014‑610, ve znění rozhodnutí čj. ČTÚ‑42497/2019‑610, držitele oprávnění: DEKRA CZ a.s., se sídlem Türkova 1001/9, Chodov, 14900 Praha 4, IČO 492 40 188.

čj. ČTÚ-3553/2023-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top