SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání čísla

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o odnětí oprávnění k využívání čísla 800 159 159 čj. ČTÚ‑13875/2020‑610 držitele oprávnění: ING Bank N.V., se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň, 19000 Praha 9, IČO 492 79 866.

čj. ČTÚ-40824/2023-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top