SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání kódu

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o odnětí oprávnění k využívání kódu 1031 čj. 12 406/2008‑610, ve znění rozhodnutí čj. ČTÚ‑89 706/2013‑610, čj. ČTÚ‑111 194/2016‑610, čj. ČTÚ‑64 748/2018‑610, držitele oprávnění: Telly s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 046 68 529.

čj. ČTÚ-10 392/2021-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top