SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání kódů

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o odnětí oprávnění k využívání kódů 2-230-1 MSS HRK 1, 2-231-7 MSS PRC 1 čj. 93346/2008‑610, ve znění rozhodnutí čj. ČTÚ‑12566/2015‑610, čj. ČTÚ‑42317/2019‑610, čj. ČTÚ‑32514/2020‑610, držitele oprávnění: T‑Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 14800 Praha 4, IČO 649 49 681.

čj. ČTÚ-55568/2022-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top