SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání kódů

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o odnětí oprávnění k využívání kódů 5‑73 RNC KSP A Praha  Koospol, 5‑74 RNC CTX A Praha Centrotex, 5‑75 RNC BRN A Brno, 5‑76 RNC PLZ A Plzeň, 5‑77 RNC HRK A Hradec Králové, 5‑78 RNC OST A Ostrava, 5‑79 RNC USL A Ústí nad Labem čj. 26 400/2011‑610, ve znění rozhodnutí čj. ČTÚ‑49264/2021‑610, držitele oprávnění: T‑Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 14800 Praha 4, IČO 649 49 681.

čj. ČTÚ-55571/2022-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top