SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání kódu

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o odnětí oprávnění k využívání kódu 34‑2 CEZnet Praha čj. 30435/2005‑610, ve znění rozhodnutí čj. 88091/2008‑610, čj. ČTÚ‑33488/2013‑610, čj. ČTÚ‑78026/2015‑610, držitele oprávnění: Telco Pro Services, a. s., se sídlem Duhová 1531/3, Michle, 14000 Praha 4, IČO 291 48 278.

čj. ČTÚ-8495/2023-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top