SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání kódů

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o odnětí oprávnění k využívání kódů  93 736,  93 737, 93 731, 93 732, 93 739 čj. 506976/2000‑610, ve znění rozhodnutí čj. 12473/2002‑610, čj. 27654/2003‑610, čj. 13695/2005‑610, čj. 24011/2005‑610, čj. 113598/2010‑610, čj. ČTÚ‑50585/2020‑610, držitele oprávnění: T‑Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 14800 Praha 4, IČO 649 49 681.

čj. ČTÚ-15786/2023-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top