SDĚLENÍ o odnětí oprávnění k využívání kódu

Český telekomunikační úřad v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o odnětí oprávnění k využívání kódu 9588 čj. ČTÚ‑110353/2016‑610 držitele oprávnění: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21, Karlín, 18600 Praha 8, IČO 471 16 617.

čj. ČTÚ-17701/2023-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top