SDĚLENÍ o prodloužení lhůty pro uplatnění připomínek k návrhům opatření obecné povahy č. A/1/xx.2021-Y a č. A/3b/xx.2021-Y

Český telekomunikační úřad sděluje, že na základě žádosti dvou subjektů, s přihlédnutím k faktu, že se jedná o souběžnou konzultaci dvou analýz, prodloužil v rámci veřejné konzultace lhůtu pro uplatnění připomínek k návrhu opatření obecné povahy analýzy relevantního trhu č. A/1/xx.2021-Y, trhu č. 1 – velkoobchodní služby s místním přístupem poskytovaným v pevném místě (čj. ČTÚ-41 725/2020-611) a dále k návrhu opatření obecné povahy analýzy relevantního trhu č. A/3b/xx.2021-Y, trhu č. 3b – velkoobchodní služby s centrálním přístupem poskytovaným v pevném místě pro výrobky pro širokou spotřebu (čj. ČTÚ-41 730/2020-611), a to o jeden měsíc do 22. prosince 2021.

čj. ČTÚ-41 725/2020-611 a čj. ČTÚ-41 730/2020-611
odbor ekonomické regulace

Top