SDĚLENÍ o prodloužení termínu pro uplatnění připomínek k návrhům analýz trhu č. A/4/XX.2013-YY, trhu č. 4 – velkoobchodní (fyzický) přístup k infrastruktuře sítě (včetně sdíleného nebo plného zpřístupnění účastnického vedení) v pevném místě a trhu č

Na základě rozhodnutí Rady Českého telekomunikačního úřadu ze dne 24. dubna 2013 se prodlužuje termín pro uplatnění připomínek k návrhům analýz trhu č. A/4/XX.2013-YY, trhu č. 4 – velkoobchodní (fyzický) přístup k infrastruktuře sítě (včetně sdíleného nebo plného zpřístupnění účastnického vedení) v pevném místě a trhu č. A/5/XX.2013-YY, trhu č. 5 – velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací, které byly zveřejněny na Elektronické úřední desce dne 8. dubna 2013, a to do 22. května 2013.

Připomínky k návrhu OOP č. A/4/XX.2013-YY a k návrhu OOP č. A/5/XX.2013-YY lze tedy uplatnit nejpozději do 22. května 2013.

čj. ČTÚ-41 977/2013-609
odbor analýz trhů

Top