SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel 844 785 259, 844 736 493, 844 737 847,
844 925 393, 844 538 365, 844 662 459, 844 622 463 a 844 625 879, tj. celkem 8 čísel, k poskytování služby s přidanou hodnotou typu se sdílenými náklady žadateli Advantel, a.s., se sídlem Praha 2, Boženy Němcové 1881/5, PSČ 120 00, identifikační číslo 257 66 937.

ČTÚ čj. 40772/2005-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top