SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel <800 839 611 až 800 839 660 > k poskytování služeb s přidanou hodnotou na účet volaného (Freephone) žadateli Contactel s.r.o. , se sídlem Praha 3, Vinohradská 174, PSČ 130 19, identifikační číslo 257 33 621.ČTÚ čj. 39704/2005-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top