SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel 844 800 100, 844 800 101, 844 800 200, 844 800 300, 844 800 400, 844 800 500, 844 800 600, 844 800 700 a 844 800 900, k poskytování služby s přidanou hodnotou typu se sdílenými náklady, žadateli ctms s.r.o., se sídlem Praha 1, Klimentská 46, PSČ 110 02, identifikační číslo 271 14 104.

ČTÚ čj. 4 924/2006-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top