SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel v rozsahu <909 AB9 941 až 909 AB9 945>, tj. 5 čísel v uzavřeném intervalu s inkrementem „1“, k poskytování služeb s přidanou hodnotou se zvláštním tarifem typu „služby pro dospělé“ žadateli GTS NOVERA a.s., se sídlem Praha 8, Sokolovská 131/86, PSČ 186 00, identifikační číslo 610 58 904.

ČTÚ čj. 9 865/2006-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top