SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel 844 105 205 a 844 121 312, k poskytování služby s přidanou hodnotou typu se sdílenými náklady, žadateli ČESKÝ TELECOM, a.s., se sídlem Praha 3, Olšanská 55/5, PSČ 130 34, identifikační číslo 601 93 336.

ČTÚ čj. 9 013/2006-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top