SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání účastnických telefonních čísel v uzavřeném intervalu <321 400 000 až 321 409 999> s inkrementem „1“, k poskytování veřejně dostupné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné sítě elektronických komunikací žadateli ASYS IJD, spol. s r.o., se sídlem Kolín IV., Heverova 228, PSČ 280 02, identifikační číslo 430 90 524.

ČTÚ čj. 9 650/2006-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top