SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání účastnických telefonních čísel v uzavřeném intervalu

< 252 540 000 až 252 549 999 >
< 323 540 000 až 323 549 999 >
< 355 540 000 až 355 549 999 >
< 373 540 000 až 373 549 999 >
< 464 540 000 až 464 549 999 >
< 474 540 000 až 474 549 999 >
< 515 540 000 až 515 549 999 >
< 575 540 000 až 575 549 999 >
< 595 540 000 až 595 549 999 >

s inkrementem „1“, k poskytování veřejně dostupné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné sítě elektronických komunikací žadateli Karneval Media s.r.o., se sídlem Plzeň, Vejprnická 56, PSČ 318 00, identifikační číslo 617 76 203.

ČTÚ čj. 8 884/2006-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top