SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel účastnických čísel v uzavřeném intervalu <910 920 000 až 910 929 999> s inkrementem „1“, k poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací založených na přenosu hlasu s IP protokolem (VoIP) prostřednictvím sítě držitele oprávnění společnosti Qnet CZ s.r.o. , se sídlem Špitálka 461/21a, PSČ 602 00 Brno, identifikační číslo 255 18 097.

ČTÚ čj. 4 937/2006-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top