SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání účastnických telefonních čísel v uzavřeném intervalu <770 000 000 až 770 099 999> s inkrementem „1“, k poskytování veřejně dostupné telefonní služby prostřednictvím veřejné mobilní sítě elektronických komunikací, žadateli Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Praha 10, Vinohradská 167, PSČ 100 00, identifikační číslo 257 88 001.

ČTÚ čj. 10 890/2006-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top