SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání účastnických telefonních čísel v uzavřeném intervalu <222 380 000 až 222 389 999> s inkrementem „1“, k poskytování veřejně dostupné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telefonní sítě žadateli NEW TELEKOM, spol. s r.o. se sídlem Tiskařská 257/10, PSČ 108 28 Praha 10, identifikační číslo 266 90 471.

ČTÚ čj. 41 711/2006-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top