SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel 800 708 708, 800 753 753 pro přístup ke službám na účet volaného žadateli: FIXNET s.r.o., se sídlem Pravdova 1274, Sušice II, 342 01 Sušice, IČO 263 57 739.

čj. ČTÚ-33 881/2019-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top