SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel 221 405 000 až 221 405 999 pro přístup k účastníkům veřejné pevné telefonní sítě a poskytování veřejně dostupné telefonní služby žadateli: Telefonuji s.r.o., se sídlem Na Kopci 166, 549 32 Velké Poříčí, IČO 275 22 725.

čj. ČTÚ-26/2020-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top