SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel 800 200 002, 800 200 224, 800 381 381, 800 400 405, 800 100 116 až 800 100 119, 800 400 280 až 800 400 289, 800 400 414 až 800 400 419 pro přístup ke službám na účet volaného žadateli: Dial Telecom, a.s., se sídlem Křižíkova 237/36a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 281 75 492.

čj. ČTÚ-7 188/2020-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top