SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel

800 131 121

800 141 415

800 155 133

800 215 214

800 131 132

800 151 516

800 155 144

800 216 217

800 131 133

800 152 153

800 156 155

800 221 144

800 134 135

800 152 535

800 161 514

800 221 155

800 135 134

800 155 122

800 212 211

800 224 411

pro přístup ke službám na účet volaného žadateli: Dialoga Servicios Interactivos, S.A., se sídlem Plaza de Euskadi 5, 48009 Bilbao, Spain.

čj. ČTÚ-5 237/2020-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top