SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel 700 000 001, 700 000 007, 700 000 112, 700 000 158, 700 158 158, 700 800 900, 700 899 000 pro veřejnou síť univerzálních osobních telekomunikací (UPT) žadateli: VB Group Czechia a.s., se sídlem Růžová 972/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 073 62 811.

čj. ČTÚ-11 241/2020-610/III. vyř.
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top