SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání účastnických telefonních čísel v uzavřeném intervalu <546 600 000 až 546 609 999> s inkrementem „1“, k poskytování veřejně dostupné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telefonní sítě žadateli Unient Communications, a.s., se sídlem Praha 5, Radlická 714/113, PSČ 158 00, identifikační číslo 630 78 171.

ČTÚ čj. 46 185/2006-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top