SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel 800 202 135, 800 202 531 pro přístup ke službám na účet volaného žadateli: VM Telecom CZ, s.r.o., se sídlem Biskupský dvůr 2095/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 247 64 990.

čj. ČTÚ-9 023/2021-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top