SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel 220 230 000 až 220 230 999 pro přístup k účastníkům veřejné pevné telefonní sítě a poskytování veřejně dostupné telefonní služby žadateli: Livispace s.r.o., se sídlem Herbenova 502/52, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO 285 13 240.

čj. ČTÚ-13 783/2021-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top