SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel 900 AB6 050, 900 AB6 060 a 900 AB8 090 k poskytování služeb s přidanou hodnotou se zvláštním tarifem typu „obchodní a odborné“ žadateli ctms s.r.o., se sídlem Praha, Karlín, Thámova 11, PSČ 180 00, identifikační číslo 271 14 104.

ČTÚ čj. 43 448/2006-610
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top