SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel 543 000 000 až 543 000 999 pro přístup k účastníkům veřejné pevné telefonní sítě a poskytování veřejně dostupné telefonní služby žadateli: Cable‑NET s.r.o., se sídlem Ječná 243/39a, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČO 075 25 664.

čj. ČTÚ-40 450/2021-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top