SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel 800 470 000 až 800 470 199 pro přístup ke službám na účet volaného žadateli: Belgacom International Carrier Services, se sídlem Boulevard du Roi Albert II 27, 1030 Schaerbeek, Belgium.

čj. ČTÚ-9 555/2022-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top