SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel 703 760 000 až 703 769 999 pro přístup k účastníkům veřejné mobilní komunikační sítě a poskytování hlasové komunikační služby žadateli: BSG Estonia OÜ, se sídlem Pae tn 25‑47, 11414 Tallinn, Harju, Estonia.

čj. ČTÚ-52 774/2021-610/IV. vyř.
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top