SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel 800 040 040, 800 500 200, 800 500 800, 800 800 313, 800 800 456, 800 808 800, 800 949 800 pro přístup ke službám na účet volaného žadateli: sipcz.net s.r.o., se sídlem Hlučínská 515/201, Petřkovice, 72529 Ostrava, IČO 293 94 881.

čj. ČTÚ-32985/2022-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top