SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání účastnických telefonních čísel v uzavřeném intervalu <464 610 000 až 464 619 999> s inkrementem „1“, k poskytování veřejně dostupné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné sítě elektronických komunikací žadateli Snake, spol. s r.o., se sídlem Lanškroun, Jungmannova 11, PSČ 563 01, identifikační číslo 492 82 751.

ČTÚ čj. 44 611/2006-610/II. vyř.
odbor regulace
sítí a služeb elektronických komunikací

Top