SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel

800 011 120

800 071 171

800 088 058

800 100 571

800 011 130

800 072 277

800 088 828

800 100 804

800 030 203

800 077 177

800 090 019

800 100 844

800 040 490

800 080 177

800 100 015

800 800 295

800 044 404

800 080 188

800 100 044

800 800 755

800 050 650

800 080 208

800 100 108

800 880 028

800 066 088

800 080 280

800 100 511

800 901 291

800 070 005

800 080 810

800 100 557

800 990 019

pro přístup ke službám na účet volaného žadateli: VM Telecom CZ, s.r.o., se sídlem Biskupský dvůr 2095/8, Nové Město, 11000 Praha 1, IČO 247 64 990.

čj. ČTÚ-34093/2022-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top