SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel 800 010 010, 800 270 030, 800 270 040, 800 270 050, 800 270 060, 800 270 070, 800 273 131, 800 777 677 pro přístup ke službám na účet volaného žadateli: WIA spol. s r.o., se sídlem Vojtěšská 231/17, Nové Město, 11000 Praha 1, IČO 267 03 297.

čj. ČTÚ-56146/2022-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top