SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel 220 666 000 až 220 666 999, 313 666 000 až 313 666 999, 376 666 000 až 376 666 999, 376 888 000 až 376 888 999, 378 555 000 až 378 555 999, 379 666 000 až 379 666 999, 474 666 000 až 474 666 999 pro přístup k účastníkům veřejné pevné komunikační sítě a poskytování hlasové komunikační služby žadateli: AIRWEB, spol. s r.o., se sídlem Pod Hůrkou 607, Klatovy III, 33901 Klatovy, IČO 263 85 481.

čj. ČTÚ-2240/2023-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top