SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel 321 400 000 až 321 409 999 pro přístup k účastníkům veřejné pevné komunikační sítě a poskytování hlasové komunikační služby žadateli: JON.CZ s.r.o., se sídlem Radlická 3301/68, Smíchov, 15000 Praha 5, IČO 279 18 076.

čj. ČTÚ-1277/2023-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top