SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel 323 202 000 až 323 202 999, 567 225 000 až 567 225 999 pro přístup k účastníkům veřejné pevné komunikační sítě a poskytování hlasové komunikační služby žadateli: CNW computer network s.r.o., se sídlem Vaníčkova 315/7, Břevnov, 16900 Praha 6, IČO 256 04 082.

čj. ČTÚ-2237/2023-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top