SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel 255 255 000 až 255 255 999 pro přístup k účastníkům veřejné pevné komunikační sítě a poskytování hlasové komunikační služby žadateli: NEW TELEKOM, spol. s r.o., se sídlem Přípotoční 1519/10c, Vršovice, 10000 Praha 10, IČO 266 90 471.

čj. ČTÚ-6115/2023-610/IV. vyř.
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top