SDĚLENÍ o udělení oprávnění k využívání čísel

Český telekomunikační úřad podle § 30 odst. 7 a v souladu s § 125 odst. 3 písm. c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, sděluje, že rozhodl o udělení oprávnění k využívání čísel 256 256 000 až 256 256 999, 288 288 000 až 288 288 999 pro přístup k účastníkům veřejné pevné komunikační sítě a poskytování hlasové komunikační služby žadateli: Quantcom, a.s., se sídlem Křižíkova 237/36a, Karlín, 18600 Praha 8, IČO 281 75 492.

čj. ČTÚ-14724/2023-610
odbor regulace komunikačních činností
a poštovních služeb

Top